Pamiętamy..

Dziś na lekcji wychowawczej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pomagali w pracach porządkowych na cmentarzu. Odwiedzili również groby nauczycieli naszej szkoły.
Opiekun S.U. Anna Wesołowska