Nauczyciele

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie                            

w roku szkolnym 2017/2018

Monika Hołdyńska– dyrektor szkoły

Klasy I- III

1.Trzebińska- Brzezińska Ewa –edukacja wczesnoszkolna

2.Krzewina- Pelasik Anna– edukacja wczesnoszkolna

3.Szymańska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

4.Klimecka Renata– edukacja wczesnoszkolna, muzyka

 1. Małgorzata Szumna –   edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, etyka

Klasy IV- VI

 1. Bojzan Anna – język angielski
 2. Dzięcioł Agnieszka – religia, wychowanie do życia w rodzinie
 3. Dudka Bożena–  biblioteka
 4. Grela Sabina –  wychowanie fizyczne
 5. Gutowski Rafał –  przyroda, świetlica
 6. Jabłonowska- Naumuk Beata–  nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne indywidualne
 7. Janawa Małgorzata– pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia logopedyczne
 8. Kowalska Beata – język angielski
 9. Łapka Renata– język polski, historia i społeczeństwo
 10. ŁawrynowiczWiśniewska Janina – matematyka
 11. Nieroda – Kowal Anna– język niemiecki
 12. Romańczyc Mirosława–  zajęcia komputerowe,  zajęcia techniczne,  plastyka
 13. Trojak Agata – język polski, zajęcia logopedyczne
 14. Wesołowska Anna– przyroda, matematyka
 15. Winiarska Teresa – religia, zajęcia kompensacyjno- korekcyjne
 16. Wolniakowski August – wychowanie fizyczne, świetlica

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie                            

w roku szkolnym 2016/2017

Brzozowska Barbara– dyrektor szkoły

Klasy I- III

1.Trzebińska- Brzezińska Ewa –edukacja wczesnoszkolna

2.Krzewina- Pelasik Anna– edukacja wczesnoszkolna

3.Szymańska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

4.Klimecka Renata– edukacja wczesnoszkolna, muzyka

 1. Małgorzata Szumna –   edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, etyka

Klasy IV- VI

 1. Bojzan Anna – język angielski
 2. Brzozowska Barbara–  język polski
 3. Dzięcioł Agnieszka – religia
 4. Dudka Bożena–  biblioteka
 5. Grela Sabina –  wychowanie fizyczne
 6. Gutowski Rafał –  przyroda, świetlica
 7. Herezo- Kaznowska Zdzisława– pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 8. Jabłonowska- Naumuk Beata–  nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne indywidualne
 9. Kowalska Beata – język angielski
 10. Łapka Renata język polski, historia i społeczeństwo
 11. ŁawrynowiczWiśniewska Janina – matematyka
 12. Nieroda – Kowal Anna– język niemiecki
 13. Romańczyc Mirosława–  zajęcia komputerowe,  zajęcia techniczne,  plastyka
 14. Trojak Agata – język polski, zajęcia logopedyczne
 15. Wesołowska Anna– przyroda, matematyka
 16. Winiarska Teresa – religia, zajęcia kompensacyjno- korekcyjne
 17. Wolniakowski August – wychowanie fizyczne, świetlica

 Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dziwnowie                            

w roku szkolnym 2015/2016

Brzozowska Barbara– dyrektor szkoły

Klasy I- III
1.Trzebińska- Brzezińska Ewa –edukacja wczesnoszkolna

2.Krzewina- Pelasik Anna edukacja wczesnoszkolna , zajęcia rewalidacyjne

3.Milczarek Ewa – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

4.Szymańska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

5.Klimecka Renata– edukacja wczesnoszkolna, muzyka

6. Małgorzata Szumna –   edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, zajęcia z etyki

7. Romańczyc Mirosława–  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe,  zajęcia techniczne,  BRD

Klasy IV- VI
1. Brzozowska Barbara  język polski

2. Anna Nieroda – Kowal– język niemiecki

4. Dzięcioł Agnieszka – religia

5. Grela Sabina –  wychowanie fizyczne

6. Jabłonowska- Naumuk Beata–  nauczanie indywidualne- pedagogika specjalna, kierowniczka  świetlicy

7. Łapka Renata język polski, historia i społeczeństwo

8. ŁawrynowiczWiśniewska Janina – matematyka

9. Trojak Agata – język polski, zajęcia logopedyczne

10. Wesołowska Anna– przyroda, matematyka

11. Winiarska Teresa – religia, zajęcia kompensacyjno- korekcyjne

12. Wolniakowski August – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

13. Dudka Bożena–  biblioteka

14. Herezo- Kaznowska Zdzisława– pedagog, wychowanie do życia w rodzinie

16.Beata Kowalska– język angielski

17.Gutowski  Rafał –  przyroda, matematyka

18. Bojzan Anna – język angielski