Statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIWNOWIE
/Tekst znowelizowany, jednolity/ Dziwnów,  czerwiec 2016 r.   

STATUT