KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1.ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH                                             

1 września 2016 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  1. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 – 31 grudnia 2016 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  1. FERIE ZIMOWE 13 lutego – 26 lutego 2017 r.
  2.  WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  13 – 18 kwietnia 2017 r.
  3. ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 23 czerwca 2017 r.
  4. FERIE LETNIE 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dodatkowymi dniami wolnymi           od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym są:

  1. 10.2016 – ( poniedziałek )
  2. 05.2017r. – (wtorek)
  3. 05.2017r. – (czwartek)
  4. 05.2017r. – (piątek)
  5. 06.2017r. – (piątek)

W tych dniach uczniowie mają możliwość skorzystania z zajęć wychowawczo – opiekuńczych i zajęć świetlicowych.

DNI OTWARTE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.
WTOREK –  16:00 – 17:30

25.10.2016r.

29.11.2016r.

13.12.2016r.

24.01.2017r.(wywiadówki)

21.03.2017r.

25.04.2017r.

03.05.2017r.